De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o.

Adres kerkgebouw:

Uitvaartcentrum Henschoten
Henschoterlaan 44
3931 DB Woudenberg

Routebeschrijving...

Kerkdiensten:

zondag 16 juni 2024
10:00 - br. H.C. de Marie (L)
16:30 - ds. E. Heres

zondag 23 juni 2024
10:00 - br. M. Kreeft
16:30 - br. H.C. de Marie jr

Contact:

Klik hier...
 

Nieuwsarchief

Tijdelijk geen samenkomst maar uitzending van de kerkdienst
15-03-2020
Door de snelle ontwikkelingen t.a.v de maatregelen tegen corona is nu het beleid over de erediensten gewijzigd. De erediensten gaan niet door als samenkomst, maar als uitzending. De voorganger, koster, organist en 1 ouderling gaan naar de kerk. Moge de Heere ons hierin nabij zijn.
Toerustingsavond "De kerk van Christus is katholiek"
04-06-2019
De kerkenraad van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Amersfoort e.o. wil uw aandacht vragen voor de toerustingsavond.

Deze avond zal DV worden gehouden op donderdag 13 juni 2019 in kerkgebouw De Dorpskerk, Arnhemseweg 75 te Leusden.

De avond begint om 8 uur 's avonds, vanaf kwart voor 8 wordt u ontvangen met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Kijkt u overigens rustig verder op onze site. De flyer kunt u hier downloaden.
DGK Amersfoort zelfstandige gemeente
18-06-2018
De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Amersfoort e.o. zal met ingang van zondag 1 juli 2018 een zelfstandige gemeente zijn. Deze gemeente was voorheen wijkgemeente van DGK Lansingerland. In de afgelopen jaren zijn, dankzij een groeiend ledenaantal, al veel taken door de gemeente zelf ingevuld. Door deze mooie ontwikkeling is besloten om over te gaan tot volledige verzelfstandiging. Daartoe heeft de classis Zuid-West van het kerkverband enkele weken geleden toestemming gegeven. Dus vanaf juli 2018 is Amersfoort niet meer een wijkgemeente, maar een zelfstandige kerk binnen het kerkverband van DGK.

De gemeente heeft nu zes ambtsdragers, waarvan de helft ouderling en de helft diaken is. Ds. C. Koster was voorheen de eigen predikant van de gemeente, in combinatie met de gemeente Lansingerland. Met dat Amersfoort zelfstandig is geworden is de gemeente ook vacant geworden. Ds. Koster is nu consulent van de gemeente geworden, in een uitgebreid consulentschap. Zo zal hij ook in de komende tijd bijna elke zondag wel voorgaan in één van de zondagse erediensten. En blijft hij ook pastorale taken op zich nemen.

De zondagse erediensten van DGK Amersfoort vinden sinds zondag 3 juni 2018 plaats in Woudenberg. De gemeente is aangesloten bij het kerkverband van DGK. Dit is een kerkverband wat zich kenmerkt door Bijbelgetrouw onderwijs, waarin wordt vastgehouden aan de Drie Formuleren van Enigheid. Er is een verbondsmatige prediking en het kerkverband heeft alleen mannelijke ambtsdragers. Dit kerkverband is ontstaan in 2003 en bestaat uit christenen waarvan de meesten voorheen lid waren in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maar vanwege de nieuwe en on-Bijbelse koers van die kerken zijn ze daar uit weg gegaan.

Algemene informatie van DGK Amersfoort
Adres waar de zondagse erediensten gehouden worden: Henschoterlaan 44, Woudenberg
Erediensten worden belegd elke zondag om 10.00u en 16.30u. Contactadres voor meer informatie, br. J. Bruijn, tel. 0341-470579, e-mail: contact@dgk-amersfoort.nl
Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://dgk-amersfoort.nl
Wij zijn verhuisd!
03-06-2018
Vanaf zondag 3 juni 2018 vinden onze kerkdiensten plaats in de aula van het Uitvaartcentrum Henschoten te Woudenberg.

Adres:
Henschoterlaan 44
3931 DB Woudenberg
Persbericht over betrekking nieuwe locatie
02-06-2018
De Gereformeerde Kerk (hersteld) (DGK) te Amersfoort e.o. zal op een andere locatie kerkdiensten beleggen. Dit gebeurt vanaf aanstaande zondag 3 juni 2018.

Een tijd geleden moest vanwege groei van de gemeente omgezien worden naar een andere, grotere locatie. Omdat er niets te vinden was in Amersfoort konden de erediensten in die noodsituatie tijdelijk belegd worden in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Daar is een langere periode dankbaar gebruik van gemaakt. Tegelijk is het ook goed om na een periode van harmonieuze samenwerking over te gaan, nu er een andere locatie beschikbaar is gekomen.

De nieuwe locatie is in het uitvaartcentrum Henschoten te Woudenberg (Henschoterlaan 44, 3931 DB Woudenberg)

Dit is een locatie die goed bereikbaar is voor de auto. Naast een ruime zaal met een mooi orgel zijn er ook goede voorzieningen op het gebied van licht, geluid en toegankelijkheid voor mindervaliden. Al met al voor de kerkelijke gemeente, met jonge en oudere leden, een prachtige locatie. Elke ochtenddienst is er ook een kindercrèche.

Elke zondag wordt er tweemaal erediensten belegd, om 10u en om 16.30u.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de kerk
(www.dgk-amersfoort.nl). Voor vragen met betrekking tot de nieuwe locatie of over andere zaken kunt u ook telefonisch contact opnemen met J. Bruijn (0341-470579).
Wij stellen ons voor in de Woudenberger
24-05-2018
Op 3 februari jl. verscheen er een artikel op de website van De Woudenberger vanwege onze komende verhuizing naar Woudenberg, waarin ds. C. Koster werd geïnterviewd.

Klik hier voor het artikel
Wij gaan verhuizen!
23-05-2018
Vanaf DV zondag 3 juni 2018 vinden onze kerkdiensten plaats in de aula van het Uitvaartcentrum Henschoten te Woudenberg.

Adres:
Henschoterlaan 44
3931 DB Woudenberg
Psalmenconcert 13 mei te Bleiswijk
05-05-2017
Zaterdag 13 mei zal D.V. een psalmenconcert gegeven worden door "Gereformeerd Mannenkoor LOOFT DE HEER" o.l.v. Wilmer Plaggenmars. Organist Jan Horst. Solist Gert Bouwhuis.

Het programma, waarin de psalmen centraal staan, is afwisselend met samenzang. muzikaal intermezzo en mannenkoorzang.

Lokatie: Kerkgebouw DGK Lansingersland, Rembrandlaan 42 te Bleiswijk
Gratis entree met deurcolecte voor de onkosten.
Radio uitzending 30 oktober
30-10-2016
Op D.V. zondag 30 oktober zal de ochtend kerkdienst via de lokale radio “De Golfbreker” in Amersfoort en omgeving worden uit gezonden.
Verhuisbericht
08-04-2016
De kerkdiensten en de verenigingsactiviteiten van de (hersteld) Gereformeerde kerk van Amersfoort e.o. zullen met ingang van zondag 17 april, zo de HEERE wil, gehouden worden op een nieuwe, ruimere locatie. Ongeveer 1500 meter verwijderd van onze huidige locatie.
In de kapel van het Hoornbeeckcollege.
De kapel bevindt zich aan de achterzijde van het complex. Daar is ook ruime gelegenheid voor parkeren.
Het adres is: Utrechtseweg 230 te Amersfoort
Tweede voorlichtingsavonden voor verontrusten: in Leusden en
30-08-2014
Het organiserend comité vanuit DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek en Amersfoort e.o. organiseert een tweede voorlichtingsavond voor verontruste vrijgemaakt gereformeerden met een lezing over de hermeneutiek (ds. E. Heres) en over de binding aan de belijdenisgeschriften (br. T.L. Bruinius)

te Leusden (regio midden Nederland): op donderdag 4 september a.s. - klik hier voor meer informatie
te Pijnacker (regio west Nederland): op donderdag, 11 september a.s. - klik hier voor meer informatie
Het comité hoopt en bidt dat velen gehoor zullen geven aan deze uitnodiging en vooral dat deze avond mag bijdragen aan ieders dienst aan onze hemelse Vader en aan het kerkvergaderend werk van onze Here Jezus Christus.

De eerste voorlichtingsavonden zijn gehouden van oktober 2013 t/m maart 2014 in Zwolle, Heemse, Groningen en Pijnacker. Die lezingen gingen over waarom we ons hebben vrijgemaakt (ds. E. Heres), een geest van dwaling (ds. S. de Marie) en wat de rechtvaardige dan kan doen (dr. P. van Gurp). Een link naar de audio-opname van deze eerste serie lezingen op de eerste voorlichtingsavond te Zwolle vindt u op de werkenaaneenheid.nl pagina Voorlichtingsavond voor verontrusten in GKv - te Zwolle 31-10-2013.
Ook zijn deze eerste serie lezingen gepubliceerd op gereformeerdkerkbladdebazuin.nl: zie overzicht en links op werkenaaneenheid.nl: Oproep aan verontrusten binnen de GKv - lezingen eerste voorlichtingsavonden vanuit DGK
Mee luisteren kerkdiensten
30-08-2014
Sinds enige tijd geleden is het mogelijk om live en naderhand mee te luisteren met onze kerkdiensten. Hiervoor maken we gebruik van het kerkdienstgemist.nl platform.
U kunt dit doen door op de onderstaande link te klikken.
Kerkdienstgemist.nl/Amersfoort
Kerkdienst op Hemelvaartsdag
29-04-2008
Op donderdag 1 mei 2008 is er een kerkdienst in verband met Hemelvaartsdag. Deze dienst begint om 10:00 uur.
Goede Vrijdag
15-03-2008
Op vrijdag 21 maart a.s. is er een kerkdienst in verband met Goede Vrijdag. Deze dienst begint om 19:30 uur en wordt gehouden in het gebouw van Monuta, Ringweg Dorrestein 9 te Amersfoort.
Biddag voor gewas en arbeid
02-03-2008
Op woensdag 12 maart a.s. is er een kerkdienst in verband met biddag voor gewas en arbeid. Deze dienst begint om 19:30 uur en wordt gehouden in het gebouw van Monuta, Ringweg Dorrestein 9 te Amersfoort.
Kerkdiensten eerste Kerstdag
13-12-2007
Op 25 december a.s (eerste Kerstdag) zal de morgendienst niet beginnen om 10.00 uur (zoals vermeld staat in De Bazuin) maar om 9.30 uur. Aansluitend hebben we een kerstfeestviering met de gemeente.
De middagdienst begint om 16.30 uur.
Van Veenendaal naar Amersfoort...
29-05-2007
Op D.V. zondag 3 juni zullen wij voor het eerst kerkdiensten houden in het gebouw van Monuta, Ringweg Dorrestein 9 te Amersfoort.

Voorheen vonden de kerkdiensten plaats in Ederveen, en was onze gemeente bekend onder de naam "De Gereformeerde Kerk te Veenendaal e.o.".
Begin dit jaar bleek dat het geografische middelpunt van de gemeente zich meer en meer had verplaatst van Veenendaal naar Amersfoort. Dit was één van de redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Voor de meeste gemeenteleden betekent de nieuwe locatie in Amersfoort een kortere reisafstand dan voorheen. Ook hoeven we in dit gebouw niet elke zondag stoelen klaar te zetten en een podium op te bouwen zoals dat in Ederveen het geval was.
Opheffing wijkgemeente Amstelland/Gooi- en Vechtstreek
29-05-2007
De kerkenraad van Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek heeft op 23 mei j.l. het besluit genomen om de wijkgemeente Amstelland/Gooi en Vechtstreek, in ieder geval voorlopig, op te heffen. De reden hiervoor is de daling van het aantal leden binnen deze wijkgemeente waardoor het beleggen van aparte diensten in Weesp praktisch gezien onmogelijk werd.
De meeste leden van de opgeheven wijkgemeente worden lid van onze gemeente. Wij heten hen van harte welkom.
Verhuizing naar Amersfoort
21-05-2007
Onze gemeente verhuist D.V. per 3 juni a.s. naar Amersfoort. De erediensten zullen vanaf die datum plaatsvinden in het gebouw van Monuta, Ringweg Dorrestein 9 te Amersfoort.
Voor foto's, plattegrond en routebeschrijvingen, zie het onderdeel Wetenswaardigheden.
Het pand van Monuta is een voormalig kerkgebouw, met ca. 150 zitplaatsen. De kerkzaal bevindt zich op de eerste etage en is ook via een lift te bereiken. Bij het gebouw zijn ca. 15 parkeerplaatsen, en ook langs de weg kan worden geparkeerd.

Tegelijk met de verhuizing wijzigt ook de naam van onze gemeente.
Het wordt: De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o. Wij blijven wijkgemeente van De Gereformeerde Kerk te Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek.
Verhuizing naar Amersfoort
16-05-2007
Onze gemeente verhuist D.V. per 3 juni naar Amersfoort. De erediensten zullen vanaf die datum plaatsvinden in het gebouw van Monuta, Ringweg Dorrestein 9 te Amersfoort. Voor foto’s, stadplattegrond en routebeschrijving: zie het onderdeel Wetenswaardigheden.
Het pand van Monuta is een voormalig kerkgebouw, met ca. 150 zitplaatsen. De kerkzaal bevindt zich op de eerste etage en is ook via een lift te bereiken. Bij het gebouw zijn ca. 15 parkeerplaatsen, en ook langs de weg kan worden geparkeerd.

Tegelijk met de verhuizing wijzigt ook de naam van onze gemeente.
Het wordt: De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o. Wij blijven wijkgemeente van De Gereformeerde Kerk te Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek.

Ook de website krijgt een nieuwe naam en adres: www.dgk-amersfoort.nl. Deze is vanaf 28 mei a.s. te benaderen en zal qua structuur en inhoud voor 99% gelijk zijn aan de huidige website.
Ter voorbereiding op de verhuizing van de website vindt er op 21 mei a.s. onderhoud plaats. Op die datum is het tot ca. 21:00 uur niet mogelijk om in te loggen (voor hen die een autorisatie hebben). Daarna is de site t/m 27 mei weer te gebruiken als vanouds.
Vanaf 28 mei wordt u vanaf deze site automatisch doorgelinkt naar de nieuwe website.
Routebeschrijving vernieuwd
09-11-2006
Bij de routebeschrijving is nu een kaartje opgenomen waarop u kunt in- en uitzoomen. Ook kunt u het kaartje weergeven als satellietfoto.
Hiervoor is een speciaal onderdeel van Google Maps (c) geïnstalleerd. Naast in- en uitzoomen kunt u het kaartje ook verplaatsen, zodat u een beter overzicht krijgt van de omgeving. Op het kaartje blijft altijd een prikker zichtbaar, die de locatie van het gebouw aangeeft.
Ook in het onderdeel "Kerkverband" is er de mogelijkheid om een kaart en/of satellietfoto te bekijken. Achter de vergaderlocatie van elke zustergemeente staat de optie [Kaart]. Klik er op en u ziet de plattegrond.
Aanvangstijd kerkdienst Hemelvaartsdag
14-05-2006
Op donderdag 25 mei 2006 is er een kerkdienst in verband met Hemelvaartsdag. Deze dienst begint om 9:30 uur.
Br. S. de Marie geslaagd en beroepbaar
17-09-2005
Br. S. de Marie (uit Berkel en Rodenrijs) is op 10 september j.l. geslaagd voor het classicale examen om predikant te worden in de weg van artikel 8 van de Kerkorde.
De afgevaardigden van de classes Zuid-West en Noord-Oost waren unaniem in hun eindoordeel en namen daarbij het advies van de examencommissie over. Bij het examen waren uit de Gereformeerde Kerken ca. 120 belangstellenden aanwezig, van wie 8 uit onze gemeente.
Door het met succes afleggen van dit laatste examen is br. S. de Marie beroepbaar in de Gereformeerde Kerken.
Dr. P. van Gurp in Ederveen op 19 juni
06-06-2005
Op zondag 19 juni a.s. zal, zo de Here wil, in de middagdienst dr. P. van Gurp voorgaan. In die dienst zal door een jonge zuster openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd en zal het Heilig Avondmaal worden bediend.
Ds. Van der Jagt bedankt voor beroep
02-05-2005
Ds. W. van der Jagt heeft bedankt voor het beroep dat de kerk van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek op hem heeft uitgebracht.
Kerkdienst op Hemelvaartsdag
25-04-2005
Op 5 mei (Hemelvaartsdag) zal de kerkdienst niet om 10:00 uur beginnen, maar om 9:30 uur. Dit in verband met het feit dat aansluitend de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente ook gebruik maakt van onze locatie.
Proponeren br. S. de Marie
13-04-2005
Op zondag 17 april zal in de middagdienst br. S. de Marie (uit Berkel en Rodenrijs) voorgaan. Br. De Marie heeft op 1 april met goed gevolg een examen afgelegd voor een commissie die was samengesteld uit vertegenwoordigers uit beide classes.
Hij heeft van de classes toestemming gekregen om – mede ter voorbereiding op volgende examens – gedurende drie maanden een "stichtelijk woord" te spreken tijdens de erediensten.
Br. De Marie hoopt binnen afzienbare tijd predikant te worden in de weg van artikel 8 van de kerkorde.
Beroep op ds. W. van der Jagt
12-04-2005
Op 17 maart 2005 heeft de kerkenraad van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek (waarvan onze gemeente een wijkgemeente is), met instemming van de gemeente, besloten om een beroep uit te brengen op dominee W. van der Jagt te Byford, Australië.
De definitieve beroepsbrief is op 23 maart 2005 verstuurd naar dominee W. van der Jagt.
In verband met dit beroep zal ds. Van der Jagt van 14 t/m 20 april in Nederland zijn.