De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o.

Adres kerkgebouw:

Uitvaartcentrum Henschoten
Henschoterlaan 44
3931 DB Woudenberg

Routebeschrijving...

Kerkdiensten:

zondag 26 mei 2024
10:00 - ds. G. den Dulk
16:30 - br. H.C. de Marie jr

zondag 2 juni 2024
10:00 - ds. P. Heres
16:30 - br. F. Scholten

Contact:

Klik hier...
 

Geschiedenis

In het najaar van 2003 vond er een vrijmaking plaats vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Veenendaal. Aanvankelijk betrof het enkele gezinnen, die kerkdiensten hielden in het gebouwtje Elim te Veenendaal.
Langzaam maar zeker groeide het ledental, doordat steeds meer mensen uit de wijde omtrek zich bij de gemeente voegden.
Van juli 2004 tot maart 2005 werden er tevens kerkdiensten gehouden in Bilthoven, m.n. ten behoeve van onze oudere broeders en zusters aldaar. We hadden de beschikking over een mooie zaal (in het gebouw De Magneet), waar iedere zondagmiddag om half 5 een dienst werd gehouden. Aanvankelijk vergaderden daar zo'n 15 broeders en zusters, maar dit aantal liep gaandeweg terug.

Intussen groeide de gemeente te Veenendaal, en moest er worden gezocht naar een grotere locatie.
Die werd gevonden in Ederveen, in het dorpshuis De Zicht. We konden hier kerkdiensten houden in een gymzaal, wat wel inhield dat er elke zondag veel werk moest worden verricht om er een bruikbare kerkzaal van te maken.
Omdat wij een gemeente ‘in oprichting’ waren, en institueren als een zelfstandige gemeente nog niet mogelijk was, hadden we ons in het najaar van 2004 als wijkgemeente aangesloten bij de kerk van Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek. Wel werden in maart 2005 voor het eerst ambtsdragers in Veenendaal bevestigd (2 ouderlingen en 1 diaken), die deel uitmaakten van de kerkenraad van B&R/B.

Begin 2007 bleek dat het geografische middelpunt van de gemeente zich meer en meer had verplaatst naar Amersfoort. Dit was één van de redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dat lukte, en vanaf 3 juni 2007 houden we kerkdiensten in het gebouw van Monuta te Amersfoort. Voor de meeste gemeenteleden betekent dit een kortere reisafstand dan voorheen. Ook hoeven we in dit gebouw niet elke zondag stoelen klaar te zetten en een podium op te bouwen zoals in het dorpshuis te Ederveen het geval was.
Een andere wijkgemeente van Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek werd in mei 2007 opgeheven. Als gevolg daarvan kreeg onze wijkgemeente er een aantal leden bij.